banner_image

Mundu hobe bat

Luma bidezko merkataritza bultzatzen duen diseinu marka euskalduna da, Bogolan oihalarekin eskuz landutako denboraz kanpoko osagarri eta sorkuntzen bidez. Kulturen arteko lotura eta pertsonekiko eta hauen inguruarekiko errespetua sustatzen duten produktuak, mundu hobea sortzeko gai diren gizarte-ekimen inklusiboen proiektu etiko inspiratzailea bultzatzen dutenak.

banner_image

Un mundo mejor

Luma es una marca de diseño euskaldun que impulsa el comercio justo a traves de

complementos y creaciones atemporales fabricadas a mano con tela Bogolán.

Productos que promueven la conexión entre culturas y el respeto hacia las

personas y su entorno, que impulsan un inspirador proyecto ético de iniciativas

sociales inclusivas capaces de crear un mundo mejor.

banner_image

Max eta Mai

Eta hori sentikortasunetik, gardentasunetik eta guztion artean posible den kontzientziatik egiten dugu. Gure lehengai nagusiaren jatorria eta egunero, eguzki oro eta ilargi oro ehuntzen, tindatzen eta margotzen duten Maliko artisau-eskuak mimoz babestuz. Haien historia eta jatorria gurea bezala sinistu eta sentitzetik: bogo, buztina esan nahi duena eta lan, egin...

banner_image

Max y Mai

Y lo hacemos desde la sensibilidad, la transparencia y consciencia de que, entre

todos, es posible. Protegiendo con mimo el origen de nuestra principal materia

prima y las manos artesanas malienses que la tejen, tiñen y pintan cada día, cada

sol, cada luna. De creer y sentir como nuestra su historia y procedencia: bogo, que significa arcilla y lan, hacer...

banner_image

Mugarik gabe sortzeko

Eta diseinu bakoitzetik... Hegan egin. Txoriak bezala. Hortik dator gure izena. Mugarik gabe sortzeko, zabaltzeko, beti ikasteko, aldatzeko, hegan egiteko erabiltzen dugun paisaia eraldatu... Eta aske sentitzeko.

banner_image

Para crear sin fronteras

Y desde cada diseño... Volar. Como los pájaros. De ahí nuestro nombre. Para crear sin fronteras, para abrirnos, para aprender siempre, para cambiar, transformar el paisaje por el que volamos... Y sentirnos libres. 

Cesta de la compra

    Tu cesta está vacía